Đồng OxyClorua. C.O.C

Tình trạng : Còn hàng

Đồng OxyClorua CuCl2.3CuO.4H2O Hàm lượng : 95% PH: 5-6 Tỷ Trọng: 0.7-1g/cm2 Dùng trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, công nghiệp

Danh mục: Hóa Chất Cơ Bản , Đồng OxyClorua. C.O.C

Đồng OxyClorua CuCl2.3CuO.4H2O 
Hàm lượng : 95%
PH: 5-6
Tỷ Trọng: 0.7-1g/cm2
Dùng trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, trong công nghiệp....

0977993000