Hỗ trợ vốn khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL

NDĐT - Ngày 9-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và khôi phục sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ thị này có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Theo đó, để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, giúp người dân, tổ chức kinh tế ổn định sản xuất và đời sống, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Chính sách xã hội, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL thực hiện các nội dung sau:

Các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL; Trên cơ sở số liệu thiệt hại vốn tín dụng đã được xác định, TCTD xem xét thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của TCTD; Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn căn cứ vào Quyết định công bố thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn của UBND tỉnh, thành phố khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ và tổng hợp số liệu báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Trụ sở chính của TCTD để khoanh nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch căn cứ vào khả năng phục hồi sản xuất của khách hàng tiếp tục cho vay để khách hàng thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo quy định. TCTD chủ động huy động, điều hoà để bảo đảm nguồn vốn cho các nhu cầu vay khôi phục sản xuất của khách hàng; Chủ động tiếp cận, tham gia đầu tư vào các dự án, chương trình đầu tư các công trình phòng, chống, hạn chế hạn hán, xâm nhập mặn, công trình nước sạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; Căn cứ vào khả năng tài chính, TCTD thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng, nhất là đối với đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thống đốc cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định tình hình và số thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh ĐBSCL để gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định tại khu vực ĐBSCL, bao gồm cả các đối tượng có nợ bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn chưa trả được nợ cho ngân hàng và đang được xem xét xử lý theo quy định; Cân đối nguồn vốn để ưu tiên cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đối với các vùng bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Cũng tại Chỉ thị này, Thống đốc giao NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương rà soát, xác định các vùng, đối tượng bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn để chỉ đạo các TCTD, Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, khoanh nợ, xóa nợ cho khách hàng bị thiệt hại, đồng thời tiếp tục cho vay mới để hỗ trợ khách hàng sản xuất - kinh doanh.

XUÂN BÁCH

0977993000