White spirit

Tình trạng : Còn hàng

white spirit thuộc loại dung môi từ dầu mỏ, thu được qua tinh chế dầu mỏ gọi chung là naphtha.

Danh mục: Dung môi , White spirit

Ứng dụng: 

white spirit là chất dùng để tẩy sơn, rửa bút lông và palette và nhiều ứng dụng khác trong công nghiệp

white spirit có nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ sôi, và tỉ lệ hydrocarbons thơm (aromatic hydrocarbons) khác nhau. Vì thế các loại white spirit này có mùi và hiệu quả tác dụng khác nhau. Mùi càng mạnh thì khả năng tẩy rửa càng cao. white spirit  bay hơi chậm hơn và ít độc hại hơn dầu thông.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG WHITE SPIRIT

STT

Tên chỉ dẫn

Mức

 

Phương pháp thử

1 Khối lượng riêng ở 15oC, kg/L

0,770 – 0,800

TCVN 6594 : 2000
(ASTM D 1298)
ASTM D 4052

2 Thành phần cất phân đoạn: Hỗn hợp hydrocarbon (C7 – C12)  

TCVN 2698 : 2002
(ASTM D 86)

       - Điểm sôi dầu, oC, min 

120

 
       - Điểm sôi cuối, oC, max 

215

 
3 Hàm lượng lưu huỳnh, % khối lượng, max 0,03

TCVN 6701 : 2000
(ASTM D 2622)
TCVN 7760 : 2008
(ASTM D 5453)

4

Hàm lượng benzen, % khối lượng, max

0,05

TCVN 3166 : 2008
(ASTM D 5580)

5

Màu saybolt, min

+25

ASTM D 156

6

Ngoại quan

Trong, không có tạp chất lơ lửng

ASTM D 4176

 

0977993000